SRB  l  ENG  l  DEU

Pretraga investicionih lokacija

GP Univerzal

 

OPŠTE INFORMACIJE

Greenfiled lokacija, površine 6.915 m2 koja se nalazi na 2km od centra grada u mestu Velike Livade, na glavnom državnom putu Požarevac – Negotin.

Vlasnik parcele je opština Majdanpek.

Lokacija je kompletno infrastrukturno opremljena (put, voda, struja, kanalizacija) i nalazi se u građevinskom području.

Moguća je izgradnja različitih objekata, kako proizvodnih tako i uslužnih i skladišnih.

Ovu lokaciju je nekada koristilo građevinsko preduzeće Univerzal i ostalo je nekoliko objekata u lošem stanju.

 

OSTALE INFORMACIJE

Građevinsko zemljište je uređeno, odnosno ima mogućnost priključenja na komunalnu infrastrkturu (pristup javnom putu, priključenje na elektroenergetsku mrežu, sistem vodovoda i kanalizacije). Moguć je zakup ili prodaja. Zemljište je u svojini opštine Majdanpek.

 

LOKACIJA

GALERIJA

 

© 2021. RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Sva prava zadržana.