SRB  l  ENG  l  DEU

RARIS - Vaš pouzdan partner

RARIS - Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije je vaš pouzdan partner u procesu investiranja.

Osnivači RARIS–a su:

 • Gradovi: Zaječar i Bor
 • Opštine: Majdanpek, Kladovo, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja i Negotin
 • Regionalna privredna komora Zaječar,
 • NVO “Timočki klub”,
 • Fakultet za menadžment, Zaječar.

Cilj RARIS – a je podrška razvojnim inicijativama koje se zasnivaju na institucionalnom povezivanju i partnerstvu koji vode ka održivom razvoju istočne Srbije. RARIS ima izuzetnu saradnju sa više Ministarstava, domaćih institucija i organizacija. RARIS pruža niz usluga preduzetnicima i preduzećima, od prosleđivanja bitnih informacija, organizovanja promocija, obuka, mentoringa, savetodavnih usluga pa do pomoći i pripremi projekata.

RARIS pruža niz usluga preduzetnicima i preduzećima, od prosleđivanja bitnih informacija, organizovanja promocija, obuka, mentoringa, savetodavnih usluga pa do pomoći u pripremi projekata.

Šta možemo učiniti za vas?

RARIS je jedinstveno mesto gde se mogu dobiti informacije o istočnoj Srbiji. Pored detalja o mogućnostima za investiranje i razvoj, RARIS pruža besplatne savete o svim aspektima i fazama procesa investiranja. U zavisnosti od konkretnih zahteva i potreba, moguće je organizovati posete investicionim lokacijama i obezbediti kontakt sa lokalnim samoupravama, potencijalnim poslovnim partnerima i konsultantima. Na zahtev investitora, posvećeni tim RARIS-a može pronaći odgovarajuće rešenje za sve specifične probleme i zahteve investitora.

Ključne usluge RARIS-a su:

 • Pružanje svih potrebnih informacija u cilju realizacije novih investicija i rasta postojećih preduzeća.
 • Pružanje informacija o mogućnostima ulaganja i razvoja u regiji istočne Srbije.
 • Saradnja sa donosiocima odluka u cilju olakšanja procedura.
 • Pružanje informacija u cilju boljeg razumevanja poslovnog okruženja.
 • Organizovanje poseta investicionim lokacijama i sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, poslovnim partnerima i profesionalnim konsultantima.
 • Rad na stvaranju boljih uslova za strane investitore.
 • Podrška za obezbeđenja finansiranja – informacije o dostupnim podsticajima za investiranje i podrška u procesu konkurisanja za raspoloživa finansijska sredstva

 

© 2021. RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Sva prava zadržana.